Medlemskontrakt

MEDLEMSBETINGELSER

OFFLINE er en aktivitetsarena for hverdagshelter. Vi tilbyr medlemskap som gir DEG muligheten til å
benytte deg av både organiserte grupper og egentrening i våre lokaler.

OFFLINE tilbyr personlig trening, kostholdsveiledning og kurs. Som medlem får du 20% rabatt på disse tilbudene.

Vi er en medlemsklubb, hos oss er alle medlemmer like UNIKE – vi velger derfor å kjøre samme pris for alle!
Flere fra samme husholdning? Ta kontakt med oss for familierabatt!

Medlemskap

1.1 Ved innmelding velger du selv hvilke dato medlemskapet skal aktiveres fra og betaler for første mnd. ved innmelding.
      Medlemskapet betales forskuddsvis, så du vil bli belastet på samme dato neste mnd. for neste periode.
      Avtalen løper da til den sies opp av en av partene med 1 måneds oppsigelsestid (gjelder fra førstkommende trekkdato).

1.2 Ved signering av medlemskap aksepterer du at betalingskortet ditt belastes med den avtalte treningsavgiften hver måned.
      Betalingen trekkes automatisk fra registrert betalingskort, du har selv ansvar for at gyldig kort er registrert og at det er dekning på konto.
      Ved manglende betaling vil ditt medlemskap bli deaktivert frem til vi har mottatt innbetaling for perioden.

1.3 Du er selv ansvarlig for å holde dine kontaktopplysninger oppdatert til enhver tid, dette gjør du på «min side»
      OFFLINE fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert.

1.4 Ved avvist trekk vil avgiften bli fakturert og ilagt et purregebyr. Ubetalte krav vil oversendes til inkasso.

1.5 Oppsigelse av medlemskap gjøres ved å sende en mail til post@offlinetrening.no.
      Ved oppsigelse pr mail er oppsigelsen gyldig fra mottatt bekreftelse. Oppsigelsestid 1 mnd.

1.6 Er du under 16 år må du ha med foresatt på trening. Du kan bli ordinært medlem fra det året du fyller 16.
      Ved tegning av medlemskontrakt påkreves signatur av foresatte. Dette gjelder frem til fylte 18 år.

1.7 Du forplikter deg å benytte din personlige QR kode på dørleseren ved ankomst. Medlemskapet er personlig og kan ikke brukes av andre.
      Medlemmet er selv ansvarlig for å ha kontroll på sitt medlemskap og bruk. Medlemmet aksepterer at bruk av medlemskapet kun kan skje på disse vilkår.

1.8 Offline refunderer ikke innbetalt medlemskap om det skulle oppstå sykdom i medlemstiden som tilsier sykefravær.
      Ved skriftlig treningsforbud fra lege i mer enn 3 uker, vil medlemskapet kunne utsettes så lenge det er nødvendig uten vederlag.
      Dette må klarlegges og dokumenteres så tidlig som mulig i sykeperioden, da det ikke har tilbakevirkende kraft.

1.9 Offline har rett til å justere medlemsprisen, og dermed trekkbeløpet, etter konsumindeksen eller andre forhold som berører driften med 30 dagers varsel.
      Lovendring som medfører merverdiavgiftsplikt for Offline treningssenter, vil føre til at merverdiavgiften tillegges medlemsavgiften.

 

Trening

2.1 Offline kan tilrettelegge et individuelt tilpasset treningsprogram ut ifra det enkelte
      medlems forutsetning.

2.2 Gruppetimer og tilbud forandres fra sesong til sesong. Offline forbeholder seg retten til å
      endre, avlyse og/eller avslutte klasser som står i timeplanen. Booking av gruppetimer skjer
      kun online. Det gis ingen garanti for at det enkelte medlem får plass på alle gruppetimer
      de ønsker å delta på.

2.3 Har du en mini-hverdagshelt som du vil ha med deg på trening så skjer dette på eget
      ansvar. Du må selv ta ansvar for barnets sikkerhet under oppholdet, og du må sørge for at
      barnet ikke påvirker treningen og/eller forstyrrer andre medlemmer.

2.4 Du forplikter deg til å holde orden og rydde på plass utstyr etter bruk.

2.5 Du forplikter deg til å følge de anvisninger, og rette deg etter de regler som til enhver tid gjelder for bruk av senteret.
      Ved mislighold av medlemskapet forbeholder Offline seg retten til å avslutte medlemskapet umiddelbart.

2.6 Offline sin behandling av personopplysninger skjer i henhold til Personopplysningsloven og øvrig relevant regelverk.
      Se skjema Offline personvernerklæring på offlinetrening.no

2.7 Offline fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret,
      herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.

2.8 Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret. Dette gjelder også timer med personlig trener.
      All trening skjer på eget ansvar.

 

Personlig Trener

3.1 Ved kjøp av pakketilbud på personlig trening vil du ikke kunne få refundert eventuelle gjenstående timer
      om du velger å ikke bruke alle timene.

3.2 Du er pliktet å gi beskjed innen 24 timer før timen om du ikke kan møte. Blir det gitt beskjed etter denne
      fristen vil Offline kunne trekker deg en time selv om timen blir kansellert.

 

Annet

4.1 Det tas forbehold om endringer i åpningstidene. Det tas også forbehold om stenging av
      enkelte aktiviteter og deler av senteret ved kursvirksomhet eller vedlikehold.

4.2 Ta til enhver tid hensyn til andre medlemmer ved fotografering og filming i lokalet. Spør
       alltid om lov til bruk om andre medlemmer er inkludert i bildene.

4.3 Offline har nulltoleranse for bruk av dopingmidler. Ved signering av medlemskap
      forplikter du deg til og ikke bruke dopingmidler som kommer på særskilt dopingliste for
      treningssentre. Komplett liste: www.rentsenter.no.

4.4 Ved mistanke kan Offline kreve at du fremlegger negativ dopingprøve. Dersom du nekter
      å fremlegge dopingprøve, eller ved positiv test vil Offline avslutte medlemskapet
      umiddelbart.